Услугите, които извършваме

"ПРО 6 ПРОЕКТ" ООД - проектиране на стоманобетонни и метални строителни конструкции

          “ПРО 6 ПРОЕКТ” ООД е основана през 2011 и е приемник на традициите и опита на "ПРО 6" ООД, основана през 1997г в град Варна.

       Основната дейност на предприятието е проектиране на обекти с жилищно, обществено и промишлено предназначение. С професионализма на своя екип, фирмата гарантира точни, комплексни и детайлни решения от първоначална идея до окончателната реализация на ивестиционния проект.

Фирма "ПРО 6 ПРОЕКТ" ООД извършва следните дейности и услуги:

 1. Предпроектни проучвания. Консултации относно реализацията на инвестиционните проекти.

2.  Проучване на строителните площадки.

3.  Разработване на инвестиционни проекти.

4.  Проектиране на стоманени конструкции и съоръжения – детайлни производствени чертежи и спецификации.

5.  Проектиране на стоманобетонни конструкции и съоръжения.

6.  Авторски надзор на проектираните обекти.

7.  Експертни оценки. Консултации и техническа помощ.

8.  Авторизиране и адаптиране на проектни документации, разработени в чужбина, съгласно изискванията на действащата нормативна база в областта на строителството в Република България.