Име: инж. Любомир Горанов Железов
Образование: УАСГ София, специалност ПГС
Длъжност: Управител, главен проектант
Квалификация: Пълна проектантска правоспособност
Email: office@pro6bg.com , manager@pro6bg.com
Телефон: +359 52 607 764
Факс:

Име: инж. Яни Иванов Касъров
Образование: УАСГ София, специалност ПГС
Длъжност: проектант
Квалификация: Пълна проектантска правоспособност
Email: office@pro6bg.com , pro_6@abv.bg
Телефон: +359 52 607 764
Факс:

Име: инж. Гергана Георгиева Кънева - Касърова
Образование: УАСГ София, специалност ПГС
Длъжност: проектант
Квалификация: Пълна проектантска правоспособност
Email: office@pro6bg.com
Телефон: +359 52 607 764
Факс:

Име: инж. Сава Стоянов Михов
Образование: УАСГ София, специалност ПГС
Длъжност: проектант
Квалификация: Пълна проектантска правоспособност
Email: office@pro6bg.com
Телефон: +359 52 607 764
Факс: