Обществена сграда - Варна

Обект:  Сграда за обществено предназначение и обитаване – гр.Варна, ул. “Бачо Киро”

Проектант в част Строителни Конструкции:  “ПРО 6” ООД