Смесена сграда гр.Варна

Обект:  Сграда със смесено предназначение - коктейл бар, снек бар и жилищна част в кв. Трошево, гр. Варна

Главен проектант:   “Студио А4” ЕООД - арх. Димитър Кръстев

Проектант в част Строителни Конструкции:   ПРО 6 ООД