Жилищна сграда гр.Варна

Обект:   Еднофамилна жилищна сграда, м.Траката, гр.Варна

Главен проектант:   "Студио А4" Еоод - арх.Димитър Кръстев

Проектант в част Ктроителни Конструкции:   "ПРО 6" ООД