Жилищна сграда, гр.Варна

Обект:   Еднофамилна жилищна сграда, м.Траката, гр.Варна

Главен проектант:   "Студио А4" ЕООД - арх. Димитър Кръстев

Проектант в част Строителни Конструкции:   "ПРО 6" ООД