“Солвей Соди” АД

Обект:   “Солвей Соди” АД – станция "Варов". Обследване и реконструкция на метална покривна конструкция и носеща метална конструкция напорни баци, без прекъсване на производствения процес.

Главен проектант:   “СОЛВЕЙ СОДИ” АД

Проектант в част Строителни Конструкции:

  

“ПРО 6” ООД