ДЕВЕН АД. Котел K8

snimka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обект: ДЕВЕН АД. Котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 250т/ч - К8.

Подобект: Фундамент сграда. Опорни конструкции за котел 8 и съпътстващи съоръжения.

Главен проектант:   FOSTER WHEELER

Проектант стоманобет. конструкции:   "ПРО 6 ПРОЕКТ" ООД