ДЕКАФОС АД

Обект:  Модернизация и подмяна на технологично оборудване на работеща линия за Монокалциев фосфат

Главен проектант: ПРО 6 ПРОЕКТ ООД