Слънчеви лъчи, гр.Провадия

Обект:   “Слънчеви лъчи  България АД ” – гр.Провадия

Подобект:   “Складово стопанство за съхранение на биодизел.”

Главен проектант:  “ПРО 6” ООД

Проектант в част Строителни конструкции:   “ПРО 6” ООД