Слънчеви лъчи гр.Провадия

Обект:   “Слънчеви лъчи  България АД ” – гр.Провадия

Подобект:  “Реконструкция на цех за бутилиране на хранителни масла.”

Главен проектант:   “ПРО 6” ООД

Проектант в част Строителни Конструкции:   “ПРО 6” ООД