ОАО "Роснефть-Туапсенефте продукт"

Обект:    ОАО "Роснефть-Туапсенефте продукт". Пристройка към административна сграда. Диспечерска кула.

Главен проектант - арх. Евгения Томова

Проектант в част Строителни конструкции -  “ПРО 6” ООД